גיזום עצים אורבני

העצים הם אלו שמספקים חמצן חיוני, ובכך משפרים את איכות האוויר שאנו נושמים. עובדה זו חשובה עוד יותר בשטחים אורבניים, המשופעים בזיהום אוויר. כמו כן, נוף פסטורלי תורם רבות לכל רחוב, שכונה או פארק תעשייתי ביישוב עירוני, בדמות שדרות עצים לאורך הכבישים, "ריאות ירוקות" עם שלל עצים שמצלים על היושבים ועוד

יש סיבות רבות לבצע גיזום

גיזום עצים אורבני זהיר ובטיחותי

כדי למנוע נזק לרכוש וסיכון חיי אדם, אני מבצע את עבודות הגיזום בזהירות יתרה, כנגד אישורים מהרשות המקומית הרלוונטית. לשם כך, הגיזום מתבצע בחלקים ובמקרים רבים בגובה רב בעזרת סולמות ומנופים – לאחר תכנון קפדני של שלבי העבודה.